propelleads1

lundi 30 septembre 2019

قبيلة أيت عبدالله

* * *
* * *
*
قبيلة أيت عبدالله
* * *
قبيلة من قبائل هلالة وتقع في الجزء الشرقي منها
--------------------------
مداشرها
أفرني
تيتكي
أسدرم
أزغنغيم
تاساكات
أمزاور
تيزي إمليل
أزكور أيت أورغيس
بوكزول
امكرز
أوكرماض
أساكا
ألوس
تكاديرت
ايفسفاس
تيولي
تيداس
توريرت
نبرور
أزغاغ
تازالاغت
--------------------------

أصلهم
يقول الفقيه البوقدوري في كتابه قبائل هلالة بسوس أنهم أولاد عبدالله بن الزريب بن عبدالله بن ستين بن وهنت 
--------------------------

قرية أزكر
*

--==*==--

سياحة في قبيلة أيت عبدالله

--==*==--

باسم الله أسيس نرزم أمدياز --==*==-- نهدو سيس إيجديكن د لغنباز

السلام نيويتيد سايت عبلا --==*==-- دما يسوتلن إي السبت خوفلا
أنبدو خ لمواضيع امزوار --==*==-- أديك خ لمواكين ماس نزوار
يان إيكان أعشاق ن أساكا --==*==-- هان إيزرا غين ربي ما يفكا
وانا يران الخير هان ازكور --==*==-- مش لاطموع أتن اوريضفور
لعتوبات ديماون نبوكزول --==*==-- زرين نعمت زايد نيت سول
إيحواشن نوفاتن دار والوس --==*==-- دي ايماسن دالرش سوفوس
تامونت تكا تين تاساكات --==*==-- كول ما ترجيت كيس تفكات
أرتومالخ أفاتن نتازالاغت --==*==-- المعدن نس لوقت تكساخت
أيت الموحيبا خ تاكاديرت --==*==-- ساقسايات تاسا ما تريت
لوح طيط خ تيزي ايمليل --==*==-- أمارك نس أر ايسيحيل
ناواخ أدنك تيزي نبرور --==*==-- ميش رايي تاوي لعقل ترور
مانزان إيكويلالن خ تيداس --==*==-- ما نيكان إيجديكن خ ايفسفاس
ايهواوين أرتيريرن دار تيتكي --==*==-- إيعشاقن آر تمون دار تيولي
إيضفار لغرض أنزور أسدرم --==*==-- نحاضر خ اينموقارن ن زغنغم
إيما الزين نايت أورغيس --==*==-- تايري نسن تكا تينس
أمارك نايت اوكرماض --==*==-- الخاتم إيخ إيلا خوضاض
الخاطر أوفيخت دار أمكرز --==*==-- إيكوت ما نوفا كيس نلعز
ييوييي أوغراس س أزغاغ --==*==-- إيكامي أمارك نس أداغ ايفاغ
أيت عبدالله أسايس إيموريك --==*==-- الدرست دواوال إيلان أتيك
--==*==--
نظم : محمد زلماضي المزالي
--==*==--
*
-------------------------
فيما يلي لائحة أعلام هذه القبيلة
-----------------------
القرن 12 الهجري
--------------------
محمد بن عبدالله الزغانغيني العبلاوي : من كبار علماء عصره يفتي ويدرس توفي سنة 1198هـ
احمد بن عبدالله العبلاوي : عالم جيد الفتاوي توفي نحو 1180هـ
--------------------
القرن 13 الهجري
--------------------
محمد بن احمد التاتكي العبلاوي : نزيل تارودانت، علامة ماهر عالي اليد في الفنون، درس كثيرا فخرج أفذاذا توفي سنة 1214هـ
امحمد بن احمد التاتكي العبلاوي : أخوه، علامة مثل أخيه نزيل تارودانت، توفي سنة 1214هـ
احمد بن علي الأغزالي : عالم مذكور مع العلماء
محمد بن علي الأغزالي : أخوه، عالم مذكور مع العلماء
--------------------
القرن 14 الهجري
-------------------
ابراهيم الزغانغينـي العبلاوي
محمد بن ابراهيم الأمزاوري العبلاوي
عبدالواحد بن محمد بن ابراهيم الأمزاوري العبلاوي : ابنه
محمد بن عبدالواحد بن محمد بن ابراهيم الأمزاوري العبلاوي : ابنه
ومن علمائها أيضا
-------------------
محمد بن ابراهيم الامزاوري العبلاوي : علامة فقيه له حاشية على البخاري. ذكره العلامة عبدالرحمن الجشتيمي
محمد بن محمد التيتكي الهلالي : اخذ عن علماء فاس. توفي بالوباء سنة 1214هـ
محمد بن احمد التيتكي الهلالي : ابن عم السابق. فقيه توفي بالوباء سنة 1214هـ
محمد بن عبدالله الزغنغيمي : فقيه مدرس من تلاميذ الشيخ الحضيكي. توفي أثناء رجوعه من الحج سنة 1196هـ
الحاج البشير العبلاوي : فقيه كان حيا سنة 1409هـ
عبدالعزيز التزلاغتي : فقيه معاصر للشيخ الحضيكي. وهو الذي اشتهر بكتابته كتاب القسطلاني على البخاري بسعف النخل ليلا تضيء له زوجته سعفة سعفة الى أن أتمه
* * *
*

Aucun commentaire: